Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase:两只Farce将于11月22日在

阅读:次      发布时间:2019-07-07

该公司宣布,Entergram将于11月22日在日本发布Prekano开发的视觉小说 Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase:Two Farce 的PlayStation 4和PS Vita版本。 ### PlayStation 4版本的实际发布时间为1,980日元,而高级版则为5,980日元。数字版本是交叉购买,售价为1,980日元。### PC版 Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase:Two Farce ,评级为18以上,于8月25日在日本推出,所以这是Entergram的一个相对快速的端口。根据VNDB,视觉小说的长度不到两个小时。以下是他们的简要描述:###不久之后,历史文学俱乐部将被解散,因为只有主角和他的kouhai Chisa left。即使他们担心俱乐部的未来,他们仍然在俱乐部的房间里进行每日琐碎的交流。所以,他们日渐接近。

  1. <tfoot id="fcTcPE34u"><center id="fcTcPE34u"></center></tfoot><pre id="fcTcPE34u"> <ul id="fcTcPE34u"><style id="fcTcPE34u"></style><blockquote id="fcTcPE34u"></blockquote></ul></pre><ins id="fcTcPE34u"><ul id="fcTcPE34u"></ul></ins>

    • 

      <b id="fcTcPE34u"><noscript id="fcTcPE34u"></noscript></b>
         
         

        1. <tfoot id="EuhtIu2tr"><center id="wrNhCQurU"></center></tfoot><pre id="O1xLRfv9n"> <ul id="gQlLw94Le"><style id="mUxLzvA5a"></style><blockquote id="csEhIjMZA"></blockquote></ul></pre><ins id="dDDXcPEbR"><ul id="NbgQBRVFM"></ul></ins>

          • 

            <b id="QzZ1aka8X"><noscript id="jdA7Ijkma"></noscript></b>
               
               

              1. <tfoot id="4AJEByDLa"><center id="akVwDrxUP"></center></tfoot><pre id="17bNnljkK"> <ul id="2XB5hTwSQ"><style id="OEvuYXeJr"></style><blockquote id="HzcT1Utnj"></blockquote></ul></pre><ins id="NTKIDIktK"><ul id="1P4ch2iWM"></ul></ins>

                • 

                  <b id="igsOZ3zSG"><noscript id="zSVG06R2S"></noscript></b>
                     
                     

                    1. <tfoot id="v5qeTQ8rX"><center id="AJedoscMW"></center></tfoot><pre id="mbW0Y56Te"> <ul id="nCTdqvRrk"><style id="BD1awWbr6"></style><blockquote id="11INwnx4A"></blockquote></ul></pre><ins id="PlLq3RRxR"><ul id="xF8jX1zQy"></ul></ins>

                      • 

                        <b id="mFROZhOBT"><noscript id="MISfG4vYD"></noscript></b>